1. İndirim Kampanyaları: Bazı dönemlere has indirim oranlarının belirlenmesi, müşteri profilini arttırma, ürünlerin bilinirliğini arttırma ve marka olma yolunda bize önemli bir ayrıcalık sağlayacaktır. Stratejik zamanlarda düzenlenen indirimler satış grafiğimizi yükseltecektir.
  2. Belli bir döneme has fiyat belirleme: Pazaryerindeki ürünlerin belli dönemde satır oranları dikkate alınarak yapılan fiyatlandırmadır. Yaz aylarında  deniz sporu ürünlerinde ki satış taleplerinin artması bu duruma örnek gösterilebilir. Bu duruma göre de satıcının dönemsel olarak ürünlerine uygulayacağı fiyatı  rakipler, pazar, müşteri tercihi gibi unsurlara göre fiyatını belirlemesidir. Ayrıca özel günlerde de yapılacak satışlara ait dönemsel ürün fiyatları belirlemek satışları arttıracaktır.

  1. Maliyet oranlı fiyat belirleme: Her ürünün satıcıya bir maliyeti bulunmaktadır.Ürün alış fiyatı, reklam, tanıtım, pazarlama, kargo, yazılım vb. maliyetlerinin belirlenerek kar marjının da eklenerek ürün fiyatının belirlenmesidir.
  2. Pazar Durumuna göre fiyat belirleme: Pazardaki rekabet şartlarının gözönüne alınarak fiyatların belirlenmesidir. Bunun içinde satıcının diğer satıcılara ait fiyat ve satış politikalarını takip etmesi gerekir. Pazardaki payımızı yükseltmek için diğer satıcıları izleyerek kendi mağazamız için fiyat stratejisi belirlemeliyiz.