Mağazalarımızda  satışı azalmasına yol açan hatalar?

Fiyatlandırma hatası: Müşteriler pazaryerlerindeki fiyatları karşılaştırma yapabilmektedir. Satılacak ürünlerin fiyatları belirlenirken rekabetçi piyasa şartları dikkate alınmalıdır. Fiyatın yüksek olması müşterileri kaçırabildiği gibi, fazla düşük olmasıda müşterilerde güvensizliğe sebep olacaktır. Satacağımız ürünlerle ilgili iyi analiz yaparak doğru fiyatlandırma yapmalıyız.

Rekabetçi olamamak:Kampanyasız, indirimsiz müşteriyi ürüne çekecek aktivasyonlardan uzak satış stratejileri piyasadaki rekabet şansımızı düşürecektir.

Ürün sunum eksiklikleri: Pazaryerlerinde müşteriler alacakları ürünle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isterler. Çünkü müşteri ayrıntılı olarak fiziken göremediği, dokunamadığı ürünle ilgili sanal ortamda yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. Ürünlerin sunumu bu durum gözönünde bulundurularak yapılmalıdır. Ürünle ilgili bilgiler anşaşılır net ve ilgi çekici olmalıdır.

Ödeme Sorunları: Ürünlerin satışı sonrası ödemeyle ilgili  müşteriye yaşatılacak sıkıntılar müşterinin ürünü almaktan vazgeçmesine sebep olabilecektir. Müşterilere ödeme kolaylıkları sunmamak,ödeme sayfasınınin karmaşıklığı ödeme panellerinin güvenilirliği az olması satışların azalmasına yol açacaktır.

Güvensizlik duygusu: Ürünü satan firmaya ait bilgi ve kanallara ulaşamama, ürün satışı sonrasında muhatap bulamama gibi sorunlar müşterilerin pazaryerlerinden alışveriş yapma isteğini düşürecek bu da satışları azaltacaktır.